E-helse

E-helse handler om hvordan IKT og moderne teknologi kan være til stor hjelp i å nå ut til mange mennesker med ulike kompetanseprogram for bedre mental og fysisk helse.

 

Lyd, bilde og bevegelse

Ragnhild Nilsen har med sin bakgrunn og utdannelse innen musikk, kommunikasjon og bevegelsesterapi (Cand . Musicol., M.A.) forsket på stemmens helsebringende kraft og bruk av lyd, bilde og bevegelse for fysisk og mental helse. Ragnhild Nilsen utvikler nå sammen med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, nye helseprogram, produktpakker og web-filer innen lyd, bilde og bevegelse til bruk innen e-helse for:

  • Mennesker som trenger hvile og rekreasjon.
  • Mennesker som ønsker mer glede og kraft i hverdagen.
  • Mennesker innen rehabilitering og opptrening etter ulykker og sykdommer.
  • Mennesker med fysisk og mentalt stress.
  • Mennesker med tinitus og kroniske smerter.
  • Mennesker med søvnproblemer.
  • Mennesker i eldreomsorgen.
  • Helsepersonell på ulike nivåer innen organisasjoner som ønsker å arbeide med e-helse.

GlobalFairTrade og Ragnhild Nilsen vil i samarbeid med Arena Helseinnovasjon utvikle nye brukervennlige produkter med høy kvalitet basert på vitenskapelig forskning innen feltet av lyd, bilde, bevegelse. Til grunn for dette arbeidet vil det ligge et utstrakt tverrfaglig samarbeid mellom ulike praktiske og teoretiske miljøer nasjonalt og internasjonalt innen musikk, medisin, psykologi, pedagogikk, media, helsefag og teknologi.

Tilbake til forside.
Gå til salg.

 

SEKEM

FairTrade

Facebook

Arctic Queen

Demeter

Grønn Profilering

Soil & More

Arctic Queen