Rettferdig handel – verdighet nå!

Alle produkter fra GlobalFairTrade er laget ut fra prinsippet om verdighet. Mye av verdens handel skjer dessverre som en utbytting av bonden og slavelignende arbeidskår for arbeiderne som foredler varene. Om du begynner å ta dette inn over deg, blir det kvalmende å bære en billig T-skjorte eller spise mat du vet er laget for store konsern som utnytter fattige bønder og skviser arbeiderne under de verst tenkelige produksjonsforhold.

Rettferdig handel

Syr bomullsprodukter på SEKEM. Gjennom sin virksomhet ønsker GlobalFairTrade og SEKEM å være et fyrtårn i verden for fremtidsrettet bærekraftig og økologisk produksjon, i tråd med holistisk og naturvitenskaplig forskning.

 

Hva er Fairtrade?

Mange tror at Fairtrade og etisk handel startet som en bevegelse i 1986 da Max Havelaar lanserte den første Fairtradekaffen fra Mexico, hvor man betalte arbeiderne en rettferdig pris og slik ga dem et livsgrunnlag - samtidig som man drev en suksessfull internasjonal handel. Men opprinnelsen til Fairtrade slik vi ser det, ligger i selve vårt menneskelige grunnlag for global handel mellom land og folk: ”Hvis jeg får dette av deg, så får du dette av meg…”Jeg gir deg noe og du gir meg noe tilbake. Oppi denne handelen eller forhandelen, ligger det muligheter for fred, forlik, fordragelighet og vekst, men også for utbytting, krig, sult og slakt. Det er opp til oss!

 

Sertifisering gir sikkerhet

For å vite at en vare er fremstilt uti fra Fairtrade prinsippet, må plagget eller varen være sertifisert med et internasjonalt sertifiseringsmerke. Det finnes i dag flere sertifiseringsordninger for Fairtrade. Den mest kjente og strengeste merkeordningen er FLO – (tidligere Max Havelaar). Det finnes også ulike private merker som har en solid forankring i forhold til etisk handel og som kan sies å være en sertifisering i seg selv. Dette gjelder blant annet SEKEM som i tillegg til å være en privat etisk aktør av høyeste klasse, også er FLO partner. GlobalFairTrade tok initiativ til en sertifisert FLO-produksjon av bomullsprodukter fra Egypt i 2006.

SEKEM appelsiner

Fairtrade og Demeter sertifiserte appelsiner fra SEKEM

 

Miljømessige sertifisering og misbruk

For å gi forbrukerne sikkerhet må det også stilles krav til miljøet i produksjonsprosessen. Her er det dessverre rom for mye misbruk. For eksempel gir produsenter av bambusprodukter inntrykk av at bambusfiber er økologisk. Men for å kunne bli til tråd, må bambusfiber gjennom et stor kjemibad. Dermed kan ikke bambusklær kalles økologiske, selv om bambusen i seg selv er økologisk.

Demeter sertifisering kan kun benyttes av det biodynamiske landbruket. Dette merket kan søkes om av økologiske bondegårder som er godkjent som biodynamiske – det vil si de aller ypperste innen økologisk landbruk.

GOTS er den meste anerkjente miljømessige merkeordningen ved siden av Demeter. Den setter svært strenge krav til foredlingen av varen, så som bruk av fargestoffer, avfall, renseanlegg og lignende.

Den europeiske Blomst og den nordiske Svanen finnes ikke på SEKEMs produkter. Bakgrunnen for dette er at GlobalFairTrade og SEKEM i hele sin virksomhet er orientert mot det biodynamiske, og Demetermerkingen dekker dette (kravene her er strengere). I tillegg har produktene ISO 1401 standarden som sikrer kvaliteten rundt arbeidsprosessene.

SEKEM arbeidere

Arbeidere ved SEKEM i Egypt.

 

Hvorfor er Fairtrade nødvendig

Mennesket har en iboende kjerne, en slags rettferdighetssans, som sier at en arbeider er sin lønn verd! Det skal være et visst rettferdig mål mellom kjøp og salg av en vare, og jo flere ledd i produksjonskjeden, jo mer nøye må man være i å ivareta alles interesser. Slavearbeid, barnearbeid og fattigdom er ingen moderne ord, de har eksistert som en grå skygge langs de store internasjonale handelsveiene gjennom hele menneskets historie. Det nye i vår tid er at avstandene mellom folk er blitt så mye mindre. Vi kan ikke lenger late som om vi ikke vet hva som foregår.

Situasjonen blir stadig tøffere for de mange hundre millioner tekstilarbeidere og ulike produksjonsarbeidere og bønder i fattige land. De internasjonale kleskonsernene øker sine overskudd, men arbeidernes lønnsbetingelser står under hardt press. Fabrikker i produksjonslandene konkurrerer også seg imellom om å tilby billigst mulig varer til eksportmarkedet. Disse beinharde konkurransevilkår presser lønn, arbeids og miljøstandarder nedover.

Mer enn en milliard lever for mindre enn 1 dollar om dagen. Mer enn en milliard lever uten rent vann, 400 millioner av dem er barn. Mer enn 800 millioner mennesker er sultne permanent. Årlig dør 9 millioner mennesker av sult og sykdommer forårsaket av denne fattigdommen. 218 millioner barn arbeider fulltid. 70% av dem arbeider i jordbrukssektoren.

Fairtrade International logo

 

Etisk handelssertifisering globalt

  • Fairtrade er sertifiseringsmerket for etisk handel.
  • Ved å kjøpe produkter merket Fairtrade får forbrukerne innflytelse i livene til vanskeligstilte produsenter i den tredje verden på en enkel måte.
  • Bomull er en av de viktigste kildene til utenlandsk valuta og inntekter til staten for mange vestafrikanske og asiatiske land samt Egypt.
  • I mange små landsbyer i disse landene er bomull bærebjelken, og i noen tilfeller den eneste inntektskilden for mange av innbyggerne.
  • Både USA og EU bidrar dessverre med bomullssubsidier; noe som presser bomullsprisene ned på bekostning av de små, fattige bøndene i andre verdensdeler.

Tilbake til forside.
Gå til salg.

 

SEKEM

FairTrade

Facebook

Arctic Queen

Demeter

Grønn Profilering

Soil & More

Arctic Queen