Fra ord til handling, mer enn veldedighet og sponsing

”Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.”
(Verdenserklæringen om Menneskerettighetene, FN)

Ragnhild mottar Culturaprisen

Lars Hektoen i Cultura bank overrekker Cultura prisen 2010 til Ragnhild Nilsen.

 

Sosial gründer

Ragnhild Nilsen mottok i 2010 Cultura prisen for sitt foregangsarbeide med å fremme økologisk fairtradebomull i verden og for sitt samarbeid med SEKEM i Egypt. Gjennom sitt mangeårige engasjement innen mikrobusiness, menneskerettigheter og miljø, har hun coachet og vært sparringspartner for ulike internasjonale prosesser og gründer-prosjekter i Afrika, Sør-Amerika og Asia. Hun er også en av grunnleggerne av World Dignity University, GlobalFairTrade og CoachTeam.

Sekem Scandinavia venneforening ble opprettet i 2009 for at SEKEMs visjon og produkter kan bli mer kjent i Norden. Målet er å bygge et nettverk av mennesker som ønsker å bidra til utveksling – å være en bro – mellom nord og sør. Dette gjelder særlig i forbindelse med opprettelsen av det holistiske Heliopolis University, hvor det er behov for gjensidig samarbeid og vekst.

 

Samarbeid Heliopolis University

Da dr Ibrahim Abouleish var i Norge i 2009, sa han at etikk og moral vil være sentralt for Heliopolis University: ”Vi ønsker å bidra slik at studentene lærer hvordan etiske tanker kan forvandles til moralske handlinger. Derfor er vi avhengig av å finne lærere som forstår forbindelsen mellom den materielle og den spirituelle verden. For i fremtiden vil utdannelsen måtte dekke disse tre behovene til et ungt menneske: Hvordan kan jeg utvikle meg selv? Hvordan kan jeg være tjenende i det sosiale fellesskapet? Hvordan kan jeg være med å utvikle samfunnet og planeten? Det vil være studentenes evne til begeistring, engasjement og vilje til involvering som er avgjørende. Det nye universitetet i Egypt vil fra første stund trekke studentene inn i et forskningsmiljø. For intet kan utvikles uten forskning og utprøving. Hypotesene må være anvendbare i det praktiske liv!”

Heliopolis Akademiet er forløperen for universitetet og har vært aktivt i en tiårs periode. Akademiet tilbyr kurs og personlig utviklingsprogrammer for egyptiske og internasjonale studenter som ønsker å forske og lære mer om bærekraftig utvikling. Det har et tett samarbeid med flere europeiske, afrikanske og asiatiske universiteter og ønsker å utvide og styrke dette når Heliopolis Universitet åpner. Åpningen har blitt forsinket på grunn av den pågående revolusjonen.

Initiativtaker Evelin G. Lindner i World Dignity University intervjues Ragnhild Nilsen (Arctic Queen).

 

World Dignity University åpnet i 2011

24. juni 2011 ble det nettbaserte universitetet World Dignity Universitetet lansert på Universitetet i Oslo. Etableringen ble hilst velkommen av Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og Federico Mayor Zaragoza, som i 12 år var leder av UNESCO. Les mer om bakgrunnen for universitetet her. Se også foredraget ”Verdighet eller ydmykelse: Verden ved et veiskille”, med Evelin G. Lindner. Foredraget er en del av PSYC3203 - Anvendt sosialpsykologi og er en oppsummering av en fem-dagers workshop. Det forteller om hvordan globaliseringen i dag er vevet sammen med en ny psykologisk dynamikk, som krever helt nye løsninger på alle nivåer – makro, meso og mikronivå – i alle områder av offentlig politikk. Se foredraget her.

Tilbake til forside.
Gå til salg.

 

SEKEM

FairTrade

Facebook

Arctic Queen

Demeter

Grønn Profilering

Soil & More

Arctic Queen